Make your own free website on Tripod.com

Lot > Money Park

Home
Tutorial
Links
SMF Webboard
Photo Album
DOWNLOAD
Blog
GUEST BOOK

สำหรับมือใหม่ เริ่มเล่น SIMCITY4 จะรู้สึกเบื่อเมื่อคุณมีงบประมาณจำกัด ไม่มีเงินพอสร้างสาธารณูฯ ถนน สะพาน ฯลฯ จะกู้เงินก็ไม่ถนัด จะใช้ cheat code ก็ได้ครั้งละ น้อยๆ ไม่พอสำหรับเมืองสวยๆที่ต้องให้งบมาก มัวแต่มานั่งรอภาษีก็หายอยาก แต่ถ้าคุณ Download plugin ตัวนี้ไปจะทำให้คุณมีงบประมาณเพิ่มขึ้น เดือนละ 50000 ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษีอีกต่อไป

 

เทคนิคการใช้  เลือกวางสวนดอกไม้ นี้ ก่อนเริ่มสร้างผังเมืองใหม่ แล้วเร่งเวลาให้สูงสุด เพื่อเพิ่มงบประมาณ เมื่อได้เงินเพียงพอแล้วก็ควรลบออก เพื่อไม่ให้ยอดเงินสูงเกินไป ระบบจะ ERROR ได้ครับ


income1.jpg

Money Park

THAI LOVE SIMCITY 4  is a non commercial Maxis - EA Sim City 4 fansite

created and administered by Uncle Jack cyberfrogy