Make your own free website on Tripod.com

NewMember1

Home
Tutorial
Links
SMF Webboard
Photo Album
DOWNLOAD
Blog
GUEST BOOK

<----------------- ยินดีต้อนรับสู่ มหานครไทยรักซิมซิตี้ ๔ ------------------>

*** กรุณาอ่านกติการอยู่รวมกัน ***
  ชุมชนของเรา ลุงแจ็คสร้างขึ้น เพื่อเป็นสมาชิกแฟนพันแท้ไทยรักซิมซิตี ๔ จึงขอให้แฟนคลับช่วยกันดูแลรักษา
  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 
วัตถุประสงค์และข้อตกลง
 
1. ชุมชนชุมชนไทยรักซิมซิตี้๔ เป็นที่รวมของแฟนคลับเกมส์ซิมซิตี้๔
    เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสมองจากเกมส์นี้ ไม่ใช่เพื่อธุรกิจการค้าใดๆ
 
2. ชุมชนชุมชนไทยรักซิมซิตี้๔ ใช้เป็นที่สร้าง เมืองจำลองมหานครในฝัน
     2.1...แลกเปลี่ยนความรู้
     2.2...แลกเปลี่ยนคามคิด
     2.3...แลกเปลี่ยนโปแกรมเสริม
     2.4...แสดงผลงานของสมาชิก
          
     โดยสมมุติตัวคุณเป็นนายกเทศมนตรี
     สร้างอาณาจักรที่จะใช้พัฒนามหานครให้เป็นตึกสูงเสียดฟ้า สร้างนครที่รื่นรมย์แก่สายตา
     ค้นคว้าหาปัญหาการสร้างเมือง จะได้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆ ในการแก้ไขปรับปรุง
     เมืองของตนเอง ให้พัฒนาไปสู่เมืองในฝัน
 
3. ชุมชนชุมชนไทยรักซิมซิตี้๔ จะไม่ใช้ดังต่อไปนี้
    3.1 ไม่เป็นที่ตั้งกะทู้โฆษณา ขายสินค้าใด
    3.2 ไม่แลกเปลี่ยนสินค้าใด ตลอดจนการนำไปสู่ธุรกิจทุกประเภท
    3.2 ไม่แสดงภาพที่ไม่สุภาพ ภาพการเมือง ภาพที่เป็นภัยต่อสังคม
 
4. เมื่อท่านได้เข้ามาเป็นสมาชิก ไทยรักซิมซิตี้ ๔ แล้วจะต้องถือปฎิบัติตามข้อตกลงที่กล่าวมาทุกประการ

ข้าพเจ้า ยอมรับกฏกติกา มารยาท ของชุมชนไทยรักซิมซิตี้ ๔ ทุกประการ
 
 
 
 
 

กรอกข้อความให้ครบถ้วน ลงชื่อ และ Email คลิกที่นี่ 

Sign For NW MEMBER

ถ้าท่านเป็น นายกเทศมนตรีแล้ว เชิญ คลิก ดาวน์โหลดฟรี ครับ

THAI LOVE SIMCITY 4  is a non commercial Maxis - EA Sim City 4 fansite

created and administered by Uncle Jack cyberfrogy